Роковини з дня смерті Андрія Мелешевича

Андрій Мелешевич почав працювати у Могилянці у 2005 р. До цього часу він жив у США, де у 1998 р. захистив докторську дисертацію з політичних наук  у Школі громадянства та суспільних справ ім. Д. Максвелла Сірак’юзського університету.

У 2005 – 2014 роках він був деканом факультету правничих наук НаУКМА.

У 2014 році Андрія Мелешевича було обрано президентом Могилянки.

Від 2019 р. і до останніх днів  Андрій Мелешевич працював професором кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права.

Андрій Анатолійович жив Могилянкою і багато зробив для університету.

Від червня 2021 р. Києво-Могилянській школі врядування присвоєно ім’я третього президента НаУКМА Андрія Мелешевича.

Справа всього йог життя – якісна освіта для студентів. Асоціація випускників НаУКМА, Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича, міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (ACREC) та Факультету правничих наук НаУКМА ініціювали заснували пропам’ятну стипендію на честь Андрія Мелешевича.

Пам’ятаємо!
In memory of Andriy Meleshevych (1962-2021)