Процесуальний порядок і тактика отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні України: монографія

Процесуальний порядок і тактика отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні України: монографія / В. І. Галаган, О. В. Козак. – [2-ге вид., переробл. та допов.].