Магістерська програма “Суспільна політика і врядування”

Магістерська програма спрямована на підготовку управлінців, які стратегічно мислять й уміють виробляти суспільну політику.
Програму схвалено на сертифікацію European Association for Public Administration Accreditation.
Переваги навчання
Модульна система, що дозволяє поєднувати роботу і навчання
Навчальні дисципліни адаптовані до вимог
Навчальні дисципліни адаптовані до вимог роботодавця
Залучення до викладання провідних практиків

Києво-Могилянська школа врядування (KMSGov) – середовище формування лідерів, які спроможні генерувати ідеї та брати відповідальність за майбутнє країни у свої руки.

Навчальні дисципліни розроблено з урахуванням вимог потенційних роботодавців, що дає змогу сформувати сильний бекграунд для подальшої роботи на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

На сьогодні наші випускники і  випускниці обіймають посади у найвищих органах виконавчої влади (Міністерство цифрової трансформації, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство освіти і науки України, Міністерство оборони України, Міністерство охорони здоров’я тощо), Верховній Раді України, органах місцевого самоврядування, очолюють ОТГ та громадські організації.

Випускники і  випускниці оволодіють навичками належного врядування, вироблення політики, стратегічного управління, роботи в державній установі.

Магістерська програма, зокрема, передбачає:

  • evidence-based policy making;
  • аналіз стейголдерів;
  • політика збалансованого розвитку;
  • цифрове багаторівневе врядування;
  • виконавський аудит, моніторинг та оцінювання політики;
  • стратегічне управління;

Програму зорієнтовано на формування компетентностей,  необхідних для успішного проходження конкурсів на державну службу і реалізацію належного врядування.

Детальніше