Бакалаврська програма “Суспільне і приватне врядування”

Переваги навчання

Мета програми – професійна підготовка публічних службовців, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування. Програма передбачає у процесі навчання застосування теорій та наукових методів сфери державного управління та місцевого самоврядування і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Акцент програми спрямований на формування у студентів фахових компетентностей для управління розвитком громад, регіонів, держави в цілому, громадянського суспільства, налагодження багаторівневого врядування, пошуку та використання джерел фінансування для програм та проєктів розвитку з використанням кращих вітчизняних та зарубіжних практик суспільного і приватного врядування.

Реформа місцевого самоврядування змінила діяльність і розподіл повноважень та ресурсів на місцях. Отже, є потреба у кваліфікованих управлінцях та експертах для органів місцевого самоврядування, державної служби і громадянського суспільства.

Детальніше