Оголошено конкурсний відбір кандидатів на посаду декана

Оголошується конкурсний відбір кандидатів на посаду декана факультету правничих наук НаУКМА.

До кандидатів висуваються такі мінімальні професійно-кваліфікаційні вимоги:

  • наявність наукового ступеня та/або вченого (почесного) звання відповідно до профілю факультету (право або міжнародне право);
  • наявність не менше семи досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років, визначених у пункті 38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 365);
  • досвід наукової, науко-педагогічної діяльності не менше ніж сім навчальних років (у тому числі останні три роки в закладі вищої освіти за основним місцем роботи);
  • володіння англійською мовою, що підтверджується сертифікатом відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) або документами, що підтверджують фахове використання англійської мови в науковій, експертній та/або викладацькій діяльності (дипломи, сертифікати, інші документи);
  • міжнародний досвід наукової та/або викладацької діяльності, що підтверджується документами (сертифікатами, свідоцтвами, дипломами, іншими документами) про навчання, стажування або роботу в закладі вищої освіти, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС, або участь (керівниками/виконавцями) у наукових чи освітніх проєктах, які фінансуються (фінансувалися) зазначеними країнами.

Конкурс відбувається у такі строки:

  • до 10 травня 2023 р. – подання документів для участі у конкурсі;
  • до 5 червня 2023 р. – подання конкурсною комісією рейтингового списку кандидатів на посаду декана факультету президенту НаУКМА;
  • до 15 червня 2023 р. – внесення президентом НаУКМА кандидата (кандидатів) на посаду декана факультету на погодження зборів трудового колективу факультету правничих наук НаУКМА та призначення дати проведення зборів;
  • до 30 червня 2023 р. – проведення зборів трудового колективу факультету правничих наук НаУКМА для погодження кандидата на посаду декана факультету.

Конкурс відбувається у порядку, передбаченому Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду декана факультету НаУКМА.

Документи подаються (надсилаються) до канцелярії НаУКМА: вул. Г. Сковороди, 2, м. Київ, 04070, 1-ий корпус НаУКМА, 044-425-60-59, vkd@ukma.edu.ua.