Обговорення змін до освітніх програм «Право»

Запрошуємо до обговорення змін до освітніх програм з підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  зі спеціальності  081 Право галузі знань 08 Право та освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право.

Освітні програми можна знайти за цими посиланнями:

Освітня програма підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  зі спеціальності  081 Право галузі знань 08

Освітньо-наукова програма другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право

Зміни до програм розміщенні за цими посиланнями:

Зміни до програми БП

Зміни до програми МП

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 08 січня 2023 року на електронну пошту: law@ukma.edu.ua