Новий випуск журналу «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки»

Дякуємо авторам, рецензентам, редакційній колегії та усім причетним до опрацювання матеріалів і фінансування наукового видання. Також читачам за їхню увагу до публікацій.

Нагадуємо, що редакційна колегія постійно приймає рукописи до розгляду.

Журнал виходить двічі на рік. Вимоги до оформлення робіт можете знайти в розділі «Подання» вебсторінки журналу.

Випуск доступний за посиланням.