Методологія в праві: монографія

Методологія в праві: монографія / [І.Безклубий, І.Гриценко , М.Козюбра та ін..]; за заг. ред.. І.Безклубого. – Київ, Грамота, 2017. – 658 с. – (Серія «Про українське право»). – М.І.Козюбра, розділ І, гл. 1, 1.3: Переосмислення предметного поля вітчизняної загальнотеоретичної юриспруденції як одна з умов її включення в євроінтеграційні процеси в галузі науки і освіти. – с. 25-31