Іщенко Ю.В. Державне управління справами як суб’єкт перерозподілу публічного ресурсу

У статті досліджено статус одного із суб’єктів адміністративного права, а саме Державного управління справами (ДУС). З’ясовано особливості адміністративно-правового статусу ДУС, його основні завдання. Проаналізовано види та обсяг фінансового публічного ресурсу, який розподіляється через ДУС. Досліджено особливості перерозподілу публічного ресурсу в інтересах Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України. Зроблено висновок щодо можливості перерозподілу публічного ресурсу через ДУС як діяльності, яка має ознаки корупції. Запропоновано переглянути цей механізм розподілу публічного ресурсу шляхом ліквідації ДУС та передання його функцій Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України.
Ключові слова: публічний ресурс, Державне управління справами, Адміністрація Президента України, розподіл публічного ресурсу, корупція

Текст статті