Тенденції уніфікації цивільного процесу

Курс надає можливість отримати уявлення про сучасні тенденції уніфікації цивільного процесу в умовах глобалізації та взаємопроникнення різних правових систем світу. Завдання курсу спрямовані на формування ретельного і критичного розуміння процесів, що відбуваються в швидкому зростанні та розвитку співпраці в сфері судочинства у цивільних або комерційних справах в світі в цілому та Європейському Союзі зокрема. Курс спрямована на розвиток знань і розуміння про природу та функціонування правових концепцій європейського цивільного судочинства і взаємозв’язку між законодавством ЄС та національним законодавством окремих держав-членів, навичок в застосуванні теоретичних знань для виявлення, аналізу та вирішення практичних справ.

За результатами курсу аспіранти будуть краще розуміти інструменти, правові концепції, принципи і структуру європейського цивільного процесу, зможуть критично оцінювати плани подальшого розвитку та уніфікації процесуального права на міжнародному та європейському рівні.

Аспіранти матимуть можливість застосовувати міжнародні стандарти цивільного процесу, законодавчі норми і принципи права ЄС до практичних справ і, таким чином, ефективно використовувати свої теоретичні знання, розуміти фундаментальні подібності й відмінності в національних правових системах цивільного судочинства.

Аспіранти зможуть прогнозувати міжнародної та європейської уніфікації цивільного процесу на розвиток цивільного процесу в Україні.

3 кредити
Обсяг дисципліни
Осінь,весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль