Страхове право

Забезпечення опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо страхування, знань страхової справи та практичних навичок застосування страхового законодавства у повсякденній правозастосовній практиці. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль