Політика збалансованого розвитку

  1. Творення політики в ЄС та євроінтеграція України. Подальша ціль України щодо набуття повноправного членства в ЄС – наповнення та реалізація відносин політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. Для успішної реалізації поставленої цілі потрібно завершити формування інституцій та правил їх взаємодії, що пов’язано з динамічною трансформацію євроінтеграційної політики від одного з напрямів зовнішньої політики до повноцінної складової внутрішньої державної політики. Євроінтеграційна складова врешті повинна остаточно оформитись як невід’ємна складова державного управління. Ключові вимоги та принципи зосереджені на впровадженні прозорого й ефективного демократичного урядування, що є передумовою успішної  європейської інтеграції країни.
  2. Регіональний та місцевий розвиток. Досліджуються організаційні та правові засади місцевого самоврядування в Україні як реальна здатність територіальної самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Визначаються етапи, спроможності, механізми покращення  політики реформування місцевого самоврядування  та територіальної організації влади в Україні.
  3. Сервісна держава та стандарти відносин інституцій з приватними особами. Розглядаються ключові принципи модернізації відносин між органами публічної влади та громадянами для забезпечення сервісного публічного управління. Проведений аналіз сервісної політики як концептуальної основи та мети модернізації державного управління в демократичній державі. Соціальна спрямованість сервісної політики має стати основою для ефективної державної політики.
9 кредитів
Обсяг
дисципліни
Осінь, весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль