Наукові дослідження в сфері міжнародного права і європейського права. Сучасні виклики і тенденції

Дана дисципліна надає можливість отримати уявлення про сучасні концепції та поняття, які застосовуються в дослідженнях в сфері міжнародного права і європейського права. Дисципліна спрямована на надання студентам можливості ретельного і критичного осмислення надбання різних наукових шкіл в сфері міжнародного права і європейського права і практиці міжнародних судових органів у відповідності до сучасних методів правового дослідження (включаючи міждисциплінарні дослідження). Після успішного завершення вивчення дисципліни, студенти будуть краще розуміти вплив міжнародно-правових систем на національну правову систему в процесі інтеграції України до європейського правового простору та отримають навички під час групової роботи по застосуванню сучасних методів в наукових дослідженнях в сфері міжнародного права і європейського права.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Іспит
Підсумковий
контроль