Міжнародні корпоративні фінанси

Курс Міжнародні корпоративні фінанси є спеціалізованим курсом, який складається з серії лекцій та практичних семінарів з таких тем, як: вступ до корпоративного права та корпоративного управління, права акціонерів та формування акціонерного капіталу, Рада Директорів та захист прав кредиторів, ворожі поглинання компаній, злиття та поглинання компаній (дружні).Мета курсу – представити студентам комплексну систему приватних та публічних регуляторів міжнародного бізнесу, питання вибору властивого права для регулювання корпоративних відносин, а також надати варіанти вирішення інвестиційних корпоративних спорів.  

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль