Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Ознайомлення студентів з проблемними аспектами надання міжнародної правової допомоги уповноваженими органами дер­жави під час здійснення кримінального провадження. Отримання  уявлення про процесуальний порядок видачі осіб, які вчинили  кримінальне правопорушення (екстрадицію), про кримінальне провадження у порядку перейняття, визнання та виконання вироків судів іноземних держав та передачу засуджених осіб. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль