Методологія правознавства

Дисципліна є базовою для розуміння та засвоєння слухачами магістерської програми процесів формування та розвитку права, що допомагає студентам опановувати методи дослідження соціально-правових явищ. Програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення основних засад методології юридичної науки, сутності правових теорій і понять, а також фундаментальних методів пізнання права і правових явищ. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль