Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза

Судово-бухгалтерська експертиза – це дослідження, яке здійснює експерт-бухгалтер на основі спеціальних знань із бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності документів і бухгалтерської звітності (що містять інформацію про обставини справи, яка перебуває у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду). Мета курсу – навчити майбутніх правників використовувати спеціальні знання в юридичній практиці. 

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Контакти факультету:
+38(044) 425 60 73

4 корпус НаУКМА, к. 302
вул. Волоська, 8/5