Центр інноваційних методик правничої освіти

Центр cтворено у 2002 році з метою організації та координації досліджень у сфері методології правничої освіти, розроблення і впровадження інноваційних методик викладання юридичних наук, напрацювання принципово нових підходів до сучасної підготовки правників у системі правничої освіти України.

Основні напрями діяльності Центру:

  • дослідження й узагальнення науково-методичних рекомендацій щодо викладання правничих дисциплін у вищих юридичних закладах України та провідних країн світу;
  • організація науково-дослідницьких і навчально-методичних робіт з проблем правничої освіти;
  • розроблення й апробація оригінальних авторських методик, нових програм з правничих навчальних дисциплін;
  • розвиток юридичної клінічної освіти в Україні;
  • організація конференцій, нарад, семінарів з проблем сучасної правової освіти;
  • переклад науково-методичних, навчальних, нормативних матеріалів зарубіжних авторів;
  • видання науково-методичної і навчальної літератури, матеріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
  • налагодження контактів із міжнародними і зарубіжними організаціями, навчальними закладами і науковими установами з метою вивчення і поширення найкращого світового досвіду підготовки правників найвищої кваліфікації;
  • моніторинг рейтингу вищих юридичних навчальних закладів України.

 

Новини та події