Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження).

Перше в Україні комплексне монографічне кримінально- правове дослідження проблем відповідальності за посягання, що нині все частіше називають кіберзлочинами. Ця праця видається досі актуальною, адже відповідні норми кримінального права останнім часом не зазнавали змістовного редагування.

У монографії досліджуються проблеми кримінальної відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації, пов’язані зі ступенем і характером суспільної небезпеки цих посягань та їх міжнародним характером, ознаками складів цих злочинів, а також санкціями, передбаченими за їх вчинення. Узагальнюється зарубіжний та міжнародний досвід кримінально-правової протидії “комп’ютерним” злочинам. Розроблена доктринальна модель системи норм про кримінальну відповідальність за аналізовані злочини, для втілення якої пропонується проект Закону України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації”.

Текст монографії