Азаров Д.С. Трансформація адміністративних правопорушень у кримінальні проступки: концептуальні засади

Наразі все частіше піднімається питання визначення кола діянь, що доцільно визнати кримінальним проступками. Досі якогось чіткого критерію окреслення цього кола у вітчизняній кримінально-правовій літературі не запропоновано.

У цій статті  пропонуються концептуальні засади вирішення зазначених проблем, що базуються на положеннях Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та на практиці Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: кримінальне правопорушення, злочин, кримінальний проступок, класифікація кримінальних правопорушень.

Текст статті