Unormowanie postępowania działalności kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub placówki konsularnej Ukrainy w zakresie czynności karnych

Unormowanie postępowania działalności kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub placówki konsularnej Ukrainy w zakresie czynności karnych // Dyscursy o kulturze. Discurses on Culture. Wydawnictwo Spolecznej Academii Nauk.