Рябцев Геннадій Леонідович

Рябцев Геннадій Леонідович
професор Києво-Могилянської школи врядування
доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор. Геннадій Рябцев є фахівцем з аналізу політики та стратегічного плану-вання. Він працює на стику державного управління, економіки та енергетики. Тому його наукові розвідки сфокусовано не лише на формуванні та реалізації державної політики, забезпеченні енергетичної й техногенної безпеки, але й до-слідженні енергетичних ринків, освоєнні вуглеводневих родовищ, видобутку й переробленні нафти та експлуатації моторного палива, зокрема з біологічними добавками.
Автор семи монографій, трьох підручників, 10 навчальних посібників і довідників, 42 патентів України, понад 3500 публікацій у наукових виданнях та засобах масової інформації.