Право і держава

Метою курсу є ознайомлення аспірантів з загальною системою історичних, теоретичних і концептуальних знань про еволюцію моделей взаємодії держави і правої системи.

У курсі будуть розглядатися методології, методики та організаційних основ державного регулювання права для обґрунтування державної  політики, знаходження шляхів вирішення сучасних проблем розвитку.

Слухачам курсу буде запропонований порівняльний аналіз світового досвіду державного і правового регулювання різних сфер діяльності: державного управління, політики в сфері економіки й освіти, соціальної політики.

У результаті роботи в курсі аспіранти зможуть:

  • Розуміти особливості права, як явища яке передує виникненню держави і яке може існувати без держави.
  • Розуміти неможливість існування держави без права чи поза правом.
  • Розуміти правовий характер держаної влади та відповідно правовий спосіб її формування в тому числі шляхом виборів та інших правових шляхів її легітимації.
  • Використовувати ключові поняття та термінологію яка стосується правового конституювання та організації державної влади
  • Розуміти роль держави в процесі правотворчості та реалізації права;
  • Розуміти роль права в забезпеченні контролю за діяльністю державної влади;
  • Розуміти значення правового способу застосування державного примусу;
  • Розмежовувати право і закон;
  • Розуміти та аналізувати з правової точки зору практичні ситуації, які виникають в процесі правотворчості та правозастосування, які можуть привести до виникнення протиріч між правом та державою;
  • Знаходити правові шляхи подолання протиріч між правом і державою.

 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль