Незалежність судової влади: стандарти та механізми забезпечення

Дисципліна спрямована на формування у слухачів магістерської програми поглибленого розуміння засади незалежності судової влади та її значення для утвердження верховенства права у нашому суспільстві. Програма навчальної дисципліни охоплює широке коло питань щодо ролі судової влади та її особливостей у структурі державної влади, механізмів забезпечення інституційної та функціональної незалежності судової влади, підзвітності судової влади суспільству, гарантій незалежності та недоторканності суддів, суддівського самоврядування та адміністрування судами.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Бойко А.М.