Міжнародні механізми захисту інвестицій та вирішення економічних спорів (англ. мовою)

3,5 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль