Костенко Олександр Миколайович

Костенко Олександр Миколайович
професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права
(за сумісництвом)
дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Напрями наукової діяльності – методологія соціальних наук, принцип натуралізму в соціальних науках, зокрема в юридичній науці та кримінології, дослідження соціальних аномалій, соціопсихологія волі й свідомості злочинця, проблеми соціальної культури особи.
Профілі