Теорія правотворчості

Навчальна дисципліна має на меті оволодіння системою сучасних знань про поняття, види і принципи правотворчості, правотворчу техніку, правила і засоби створення і систематизації правових актів. Завдання курсу: поглиблене вивчення студентами проблем правотворчості та правотворчої техніки, формування вміння застосовувати досягнення різних наук у сфері правотворчості, використовувати світовий досвід у сфері правотворчості, поєднувати досягнення юридичної науки з практикою, підготувати студентів до участі в правотворчій діяльності органів державної влади та до науково-дослідницької і викладацької роботи. 

4 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Екзамен
Підсумковий
контроль