Принцип верховенства права та проблеми його реалізації

В курсі висвітлюються витоки ідеї верховенства права та її еволюція в історії правової думки, співвідношення верховенства права з правовою державою, аналізуються сучасні підходи до розуміння принципу верховенства права у зарубіжному і вітчизняному правознавстві, розкривається його співвідношення з принципами верховенства Конституції, верховенства закону та законності.Значна увага приділяється аналізу основних вимог (складових) верховенства права, стану та перспектив вдосконалення гарантій і механізмів їх втілення у вітчизняну юридичну практику. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Весна
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль