Проблеми конституційного права України

Теоретична дисципліна, яка передбачає ознайомлення студентів магістеріуму з проблемами теорії і практики конституційного права як галузі права і науки, становлення і розвитку конституціоналізму і парламентаризму, важливих конституційно-правових інститутів: суверенітету, державної влади, визначенню поняття і змісту конституції, підстав і порядку її прийняття та змін, реалізації і правової охорони, конституційної законності та відповідальності, інтерпретації конституційних норм, конституційно-правових проблем, зумовлених проведенням  політичної, конституційної, адміністративної, судової реформ. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль