Правові та політичні аспекти діяльності зовнішньої розвідки

Вибірковий курс спрямований на  опанування студентами правових аспектів діяльності зовнішньої розвідки держави.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі
Гвоздь Віктор Іванович