Основи німецького права (німецькою та англійською мовами)

Дисципліна освітлює історичну еволюцію правової системи Німеччини та її вплив на європейське континентальне право. В рамках курсу вивчаютьсяджерела і принципи німецького права; структура і принципи функціювання галузей права ФРН; структура і повноваження державного устрою та судової системи ФРНпідготовка правників в ФРН. 

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Осінь
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль