Надання адміністративних послуг в Україні

Вибіркова навчальна дисципліна вивчає проблематику надання адміністративних послуг в Україні. Надання адміністративних послуг в теперішній час є актуальним елементом в системі забезпечення прав та свобод особи. Це один із основних інструментів діяльності публічної адміністрації.  Метою курсу є опанування правових засад реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Особливу увагу необхідно звернути на суспільні відносини, пов’язані з наданням адміністративних послуг. Досліджуються проблеми забезпечення якості надання адміністративних послуг, порядок створення та діяльності центрів з надання адміністративних послуг, особливостей організації діяльності органів публічної влади та місцевого самоврядування під час надання адміністративних послуг. Досліджується порядок ведення Реєстру адміністративних послуг та механізм електронного отримання адміністративних послуг.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль