Економічний аналіз права

Можливості аналізу права з точки зору економічної ефективності, що доповнює традиційні для теорії права концепції дослідження законодавства та правозастосування. Досліджується вплив правової системи на економічну поведінку. ЕАП доповнює теоретичну базу юридичних доктрин для аналізу правової системи, виступає як засіб розробки правових норм, що спрямовують поведінку індивідів у бажане русло.

3 кредити
Обсяг
дисципліни
Літо
Семестр викладання
дисципліни
Залік
Підсумковий
контроль
Викладачі